Doğum Paketi Nedir? Neleri Kapsar?

Doğum paketi gebeliğin takipleri ve doğum sürecini kapsayan rutin uygulamaların bileşiminden ibarettir. Yazımızda hem doğum konusunda uzman hekimlerin gözetimi altında yapılacak gerekli testleri içeren, hem de bütçeyi zora sokmadan süreci tamamlamakta etkili olabilecek doğum paketinden bahsedeceğiz.

Doğum paketleri temelde hamilelik ve doğum sürecindeki masrafları kapsasa da bu durum içeriğe göre değişebilmektedir. Hizmetin içeriği sigorta paketine ve kadın doğum doktorunun doğum paketi kapsamına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Dr. Aslı Yücetürk Doğum Paketi İçeriği

Doğum paketi, temelde anne ve bebek sağlığını koruyacak her türlü muayeneyle testleri içeren bir pakettir. Bu paketin amacı tek tek alındığında daha fazla maliyet getirebilecek olan hizmetlerin tek pakette uygun fiyatlandırılması ve anne adayının gebelik takip sürecinde rahat etmesi ve yapılacakları sırasıyla bilmesini sağlamaktır. Bu başlıkta unutulmaması gereken her hekimin doğum paketlerinin farklı içeriklerde olabileceğidir. Bu nedenle şimdi, genel olarak benim gebelik takibinde doğum paketinde dahil tuttuğum hizmetlerden bahsedeceğim.

Ayda Bir Rutin Gebelik Muayenesi

Kadın doğum uzmanı tarafından yapılacak muayeneler süreçteki en önemli kısımdır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin tıbbi bilgisi ve hem normal doğum, hem de sezaryen doğum tecrübesi yüksek olan bir uzman tarafından muayene edilmek en az testler kadar önemlidir. Kadın doğum uzmanı, hamile kadını muayene eder ve oluşabilecek riskler konusunda değerlendirmelerini yapar. Bu değerlendirmenin sonucuna göre daha net sonuçlar için ekstra testlere başvurulabilir. Yapılan incelemelerde bebeğin gelişimi de dikkate alınmaktadır.

Rutin Laboratuvar Tetkikleri

Sıklıkları değişken olan birçok test yani laboratuvar tetkiki, doktorunuz tarafından istenir ve yapılır. Bu testlerden rutin olanlarının çoğu doğum paketinde yer almaktadır. Bazı testler ise kadın doğum uzmanı tarafından yapılan muayenede çıkan sonuçlara bağlı olarak istenebilmektedir. Bu testler rutinde yapılmamaktadır ve ücretleri doğum paketlerinde bulunmamaktadır.

20-24. Haftaları Arasında Radyoloji Uzmanı Tarafından Yapılan Ayrıntılı USG Hizmeti

(Fetal EKO içermemektedir.)

Ultrasonografi, bebeğin durumunu öğrenmek için en önemli testlerdendir. Gönderilen ses dalgalarının izlenmesiyle bebeğin durumu izlenir ve herhangi bir sorun görülmesi halinde erken müdahale edilebilir. Dr. Aslı Yücetürk bu haftalarda detaylı ultrasonu kendisi yapmakta olduğu için, dışarıda bir başka hekim tarafından yapılan USG pakete dahil edilmemektedir.

Bebeğin Doğum Salonunda Yapılan Yenidoğan İlk Muayenesi, Topuk Kanı Tetkiki ve İlk Aşısı

Yenidoğanın muayene edilmesi ve gerekli testlerin yapılması da doğum paketine dahil olabilmektedir. Yenidoğanın sağlık durumunun belirlenmesi oldukça önemli ve titizlikle yapılması gereken bir işlemdir. Bu konuda en etkili yöntem de Apgar skoruna bakmaktır. Bebek doğduktan sonra ayrıntılı bir fizik muayeneden önce bebeğin yaşamsal fonksiyonları, acil bir müdahaleye ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilir. Ağlayıp ağlamadığı, solunumunun olup olmadığı, ilk değerlendirilen parametrelerdir. Aynı zamanda bu amaçla bebeğin kas tonusu, kalp atımının varlığı ve hızı, ağrılı uyaranlara verdiği cevap (refleks yanıt), cilt rengi, solunum varlığı ve hızına bakılır. Bu beş parametreme her biri 0-2 arasında bir puanlandırma sistemiyle değerlendirilir. İşte bu değerlendirmelerin adına Apgar skoru denir.

Apgar skoru, Amerikalı bir anestezist tarafından bulunan standardize edilmiş bir sağlık kontrol yöntemidir. Bebek doğduktan hemen sonra 1. ve 5. dakikada kontroller yapılır. Bu skor ne kadar yüksekse o kadar iyidir. 7-10 arasında ise bebek sağlıklı, 4-6 arasında ise bebeğin desteğe ihtiyacı var ve 0-3 arasında ise bebeğin durumu kötü anlamına gelir. Yani Apgar skoru bize bebeğin doğduğu andaki sağlık durumu hakkında bilgi veren önemli bir gözlem aracıdır.

Yapılan ilk değerlendirilmelerin ardından öncelikle bebeğin göbeği sıvazlanarak kesilir ve göbek kordonunda normalde bulunması gereken 2 atardamar ve bir toplardamar varlığı değerlendirilir. Bundan sonra da bebeğin ayrıntılı sistemik fizik muayenesi yapılmaya başlanır. Fizik muayenede bebeğin anatomisindeki her türlü hasar tespit edilir. Burun deliklerinin açık olmaması, göz yapısındaki bozukluklar, kafa şeklindeki bozukluklar, ağız içinin bütünlüğü ile ilgili sorunlar ve travma bulguları bu aşamada tespit edilir. Bu aşamadan sonra omurganın ve bebeğe özgü cilt yapısının kontrolü de yapılmalıdır.

Yenidoğan ilk kontrollerini yaptırdıktan sonra bazı testlere tabi tutulmaktadır. Erken dönemde hiçbir bulgu vermeyen fakat erken tanı ve tedavi ile işlev ve doku bozukluklarının önlenebildiği 4 hastalık için topuk kanı ile tarama yapılır. Bu hastalıklar Konjenital Hipotiroidi, Biotinidaz Eksiliği, Fenilketonüri ve Kistikfibrozistir. Bu hastalıkların en önemli özelliği bebeğin doğduğunda tamamen sağlıklı gözükmesidir. Erken tedavi olmazsa ilerde hızla belirti vermeye başlayan bu hastalıklar, kalıcı hasarlara yol açabilmektedir. Bu açıdan bu test yenidoğan için çok önemlidir. Bunun haricinde bazı testler de yapılabilmektedir, fakat bu testler doğum paketinde yer almamaktadır. Bebeğin ilk aşısı da doğum paketinde yer almaktadır.

Doğum (Normal veya Sezaryen)

Doğum paketinde yer alan en temel durum doğumdur. Kadının sağlık durumuna ve isteğine de bağlı olarak normal veya sezaryen doğum seçilir. Seçilen doğum için de herhangi bir ücret alınmaz, çünkü doğum paketine dahildir.

Normal Doğum

Hamileliğin normal sürecinin tamamlanmasının ardından insan doğasına tam olarak uyumlu şekilde gerçekleşen doğumdur. Diğer yöntemlere kıyasla hekim müdahalesi oldukça azdır ve vücudun kendini yönetmesiyle doğum gerçekleşir. Doğum anı ve sonrası uzman hekimler tarafından denetlenmektedir, fakat müdahale oldukça kısıtlıdır.

Normal doğumda küçük kesilerle vajina çıkışı genişletilir. Bunun haricinde, herhangi bir aksilik olmazsa, müdahale yapılmamaya çalışılır. Unutulmaması gereken nokta ise bu doğumun uzman hekimlerce yapılmasının zorunlu olduğudur.

Sezaryen Doğum

Sezaryen doğumda annenin karın bölgesine kesi atılır. Bebek, kesinin olduğu kısımdan dışarı alınır. Birçok kadın hem daha ağrısız olduğu için hem de normal doğumda riskler oluşabileceği için bu yöntemi tercih edebilmektedir.

Doğum Sonrası Hastanede Yatış

1 veya 2 günlük olacak şekilde hastanede yapılacak olan yatışlar doğum paketine dahil olabilmektedir. Refakatçi ile beraber yapılan bu yatış için ücret talep edilmemektedir.

Gebelik sırasında oluşabilecek bir durumdan kaynaklana hastane yatışları pakete dahil edilmiyor.

Şeker Yükleme Testi

Anne adaylarında, hamileliğin 24 ile 28. haftalar arasında uygulanan testtir. Oldukça basit ve şeker hastalığı hakkında bilgi verici bir test olan şeker yükleme testinde, anne adayı 50 gr glikoz içirilir. Bir saat sonra yapılacak kan testinde, kandaki şeker oranı 140 mg/dl’den daha düşükse annenin sağlıklı olduğu sonucuna varılır. Daha yüksek çıkması halinde gerekli önlemler alınır ve tedaviye başlanır.

İkili, Üçlü Tarama Testi

İkili tarama testi sonuçlarına göre bebeğin ölçüleri ve ense kalınlığı değerlendirilir. Bu testte anne kanı alınır ve anne için beta HCG ile PAPP-A değerine bakılır. Beta HCG, gebelikte salgılanan ve kolay test edilebilir bir anne hormonudur. PAPP-A ise, yine gebelikte açığa çıkan bir protein a ölçüsüdür. İkili tarama testleri bize bebek hakkında bilgi verir. Burada önemli olan nokta bu testin yapıldığı gün ultrasonun da yapılmasıdır. Yapılan testlerdeki ana amaç bebeğin bazı hastalıklara sahip olup olmadığının tahmin edilmesidir. Günümüzde birçok genetik hastalık vardır. Bu genetik hastalıklardan en yaygın olanlarından biri olan down sendromunda, tanıya bu ikili testler götürür.

16 ila 20. haftalar arası bazı genetik hastalıklar için önemli bir test olan üçlü testin yapıldığı süreçtir. Anneden alınan kandan 3 farklı hormonun ölçümü yapılır. Bu testin sonuçları; annenin yaşı, gebelik haftası ve sigara kullanımını bilgisayara işlenir. Bilgisayar da bebeğin down sendromu başta olmak üzere genetik hastalıklar ve nöral tüp defekti gibi bazı kusurların bebekte görülme riskini saptar. Bu testte AAFP, serbest estriol ve beta HCG düzeylerine de bakılır. Üçlü test sonucunda bu üç değerdeki sapma da incelenmiş olur. Eğer sonuçlar bebeğin riskli grupta bulunduğunu gösteriyorsa amniyosentezle daha detaylı bir incelemeye başvurulur. Amniyosentez doğum paketine dahil edilmemektedir.

Tüm bu testler doğum paketine dahil olan ve oldukça önemli testlerdir.

Non Stres Test (NST)

Non stres test, hamilelikteki riskler de göz önünde bulundurularak 36 haftadan uzun gebeliklerde haftada bir, 40 haftadan uzun gebeliklerde, çoğu kez haftada bir, bazen de 2-3 günde bir tekrarlanan testtir. NST işlemi öncesinde anneye karbonhidrat olarak zengin bir beslenme uygulanır. Doğumdan önceki son süreçte uygulanan bu test birçok sorunda erken tanı imkanı saplamaktadır. Doğum paketleri bu testi içermektedir.

EKG

Gebelikte EKG’de genel olarak kalp aksındaki değişim hariç bir değişim beklenmez. Daha farklı bir değişimin olması erken tanıda önemli bir detay olabilmektedir.

Doğum Paketine Dahil Olmayan Hizmetler

Amniyosentez

Amniyosentez doğum öncesi tanıda oldukça önemlidir. Bazı hastalık ve anomalilerden şüphelenildiği taktirde bu test uygulanıp tanı netleştirilir. Anne karnına ince ve uzun bir iğneyle girilip bir miktar amniyon sıvısı alınır. Bu sıvı üzerinde yapılan incelemelerde anomalilere işaret eden biyokimyasal maddeler görülürse tanı büyük bir oranda konulabilir. Yalnızca bazı durumlarda yapıldığı için doğum paketinde bulunmamaktadır.

CVS

Hamilelikte bebeğin kromozomlarının incelendiği bir testtir. Bazı genetik hastalıklarda tanı koymak ve bebeğin genetik yapısının incelenmesi için gerekli olabilmektedir. Yalnızca bazı durumlarda yapıldığı için doğum paketinde bulunmamaktadır.

Kordosentez

Bebeğin göbek kordonundan kan alınması işlemine denir. Bazı özel durumlarda tanı koymak için kullanılır. Yalnızca bazı durumlarda yapıldığı için doğum paketinde bulunmamaktadır.

Dörtlü Tarama Testi

Üçlü tarama testine inhibin A hormonu eklenebilir. Bu hormonun eklenmesi halinde test, dörtlü tarama testi adını alır ve daha hassas ölçümler yapabilir.

Diyetisyen Muayenesi

Anne ve bebeğin diyetleriyle alakalı görüşme ve muayenenin yapılabileceği bir diyetisyen desteği verilebilmektedir.

Kardiyoloji Muayenesi

Uzman kardiyolog tarafından yapılacak rutin tetkikler ve değerlendirmeyi içeren muayenedir. Doğum sonrasında anne sağlığı için önemli olabilmektedir.

Emzirme ve Doğum Sonrası Danışmanlığı

Anneye doğum sonrasında emzirme ve bazı genel konularda yapılacak olan bilgilendirmedir. Paket içeriğinde belirtilmese bile çoğunlukla bu bilgilendirme zaten doğum yapılan hastane tarafından yapılır.

  • Medikal Tedavi Amaçlı Yatışlar
  • Suit oda
  • Tüp Ligasyonu, kadında yumurta taşıyan tüplerin bağlanması işlemidir. BU işlemden sonra kadın hamile kalamaz.
  • İkiz Gebelik Fark Ücreti, ikiz veya çoğul gebeliklerde ücretlerde değişim olmaktadır.
  • Diğer Bölüm Muayeneleri ve Tetkikleri
  • Bazı Ekstra Genetik Testler
  • Rutin Dışı Laboratuvar Tetkikleri

Özetlemek gerekirse, rutinde uygulanan ve her hamile kadının yaptırması gereken testler genellikle doğum paketine dahildir. Sunulan hizmetteki asıl amaç, doğum yapacak olan anne adayının muayene ve doğum işlemini gerçekleştirebilmesidir. Doğum paketinde doğum öncesinde gebelik takibi, doğum esnasında ve doğumdan sonra yapılması gereken tüm kontroller, testler ve tedbirlerden kesinlikle gerekli olanlar uygulanmaktadır.

Epidural (Doğum Anestezisi)

Pakete dahil edilmeyip doğumun gerçekleşeceği hastanenin fiyatları eklenmektedir. Ayrıca anne adayı özellikle bir anestezi doktoru isterse bu da ayrıca ücretlendirilmektedir.

Doğum Paketi Ne Zaman Alınabilir?

Gebelik paketi tüm gebelik sürecini, doğumu ve hatta gebelik sonrasındaki süreci kapsayabilir. Paketi aldığınız tarihe göre program değişebilse de temelde yukarıda bahsedilen testler uygulanır. En uygunu gebeliğin ilk haftalarında kadın doğum doktorunuzla görüşerek bu süreci başlatmak olsa da gebeliğin her döneminde alınabilmektedir.

Çoğul Gebeliklerde Doğum Paketi İçerik ve Fiyatı Değişir mi?

Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz bebekler gibi) gebelik sürecinde yapılan testler de kısmen farklılık göstermekte olduğundan fiyatlandırma değişiklik göstermektedir.

Doğum Paketi Ankara 2021

İlk gebelik muayenesinden doğum sürecini de kapsayacak şekilde aylık rutin gebelik muayenesi, gebelik süresince yapılması gereken testleri kapsayan doğum paketi, anne adaylarının bu süreçte rahat olmasını ve bütçeyi zora sokmadan sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesini sağlar. Op. Dr. Aslı Yücetürk, Ankara'da kendi muayenesinde gebelik takibi ve doğum süreçlerini takip etmektedir.  Bilgi ve randevu almak için 0552 328 9989 telefondan ulaşabilirsiniz.

Blog Yazıları

Bu internet sitesi en iyi performansı gösterebilmek için çerezlerden faydalanmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakınız.