Vajina Daraltma Ameliyatı Ankara

Kadın genital organının dışarıya açılan ve rahim yolu olarak da bilinen iç kısmına vajina denir. Cinsel birleşme (penetrasyon) bu alanda gerçekleşir. Yani temelde cinsellik vajinayla yakından alakalıdır. Bununla beraber normal doğum esnasında gelişimi tamamlanmış bebeğin çıktığı son kanal da burasıdır.

Asıl görevi doğum olan bu organ, eşlerde hem duygusal hem fiziksel yakınlaşmanın sonucu olan cinsel ilişkinin sağlandığı bölümdür. Bu nedenle kadınlar genel olarak bu bölgede oluşan kusurlardan ya da kendilerince kusur olarak gördükleri yapısal bozukluklardan oldukça etkilenirler. Bu kanaldaki herhangi bir genişleme veya gereğinden fazla daralma ilişkiyi imkansız hale getirebilir. Bu durum da ilişkinin mutsuz, huzursuz ve tatminsiz olmasına neden olur. Ayrıca vajinadaki kusurlardan hem kadın hem de erkek etkilenebilmektedir. Her ne kadar cinsellik toplumumuzda yalnızca bir üreme işleviymiş gibi görünse de bu durum çiftlerin özel yaşamlarını oldukça etkileyebilmektedir ve vajina daraltma operasyonu zorunluluk haline gelmektedir.

Vajinadaki Genişlemenin Sebepleri ve Sonucunda Oluşabilecek Rahatsızlıklar

Vajinadaki genişleme pek çok kadında yaş ilerledikçe, gebelikte vajinal doğum durumlarında ve aşırı kilo aldıkça meydana gelebilir. Yaşın getirisi olan genişlemelerde cinsel ilişki sıklığı oldukça etkilidir. Vajinadaki çeşitli sebeplere bağlı gelişen bu genişleme, hem çiftin cinsel hayatını hem de kadının vajinasında enfeksiyon görülme sıklığını arttırabilmektedir. Bunun yanında vajinadan gaz çıkmasına, kişinin kadın hastalıklarına daha açık olmasına, çiftlerde depresyona, oturup kalkarken vajinadan ses gelmesine ve idrar kaçırmaya da sebep olabilmektedir. Vajinanın çeşitli sebeplerle genişlemesi aslında insanın doğasında vardır. Özellikle yaşlı kadınlarda deride, mukozada, kaslarda ve birçok bölgedeki esnekliğin kaybolması bunun ana sebeplerindendir.

Vajinoplasti - Vajina Daraltma Nedir, Kimlere Uygulanabilir?

Bazı durumlarda genişlemiş vajinanın doğal bir süreç olması ve pek çok kadında doğuştan veya fiziksel sebeplerle oluşması sebebiyle vajina daraltma operasyonları da oldukça yaygındır.

Genetik özellikler vajinanın genişlemesinde dezavantaj olabilmektedir. Özellikle doğu kökenli kadınlarda deri oldukça incedir ve doğum gibi etkenlere maruz kalınması halinde deride sarkıklıklar oluşur. Buna bağlı da vajinal genişlemeler oldukça yaygındır. Bu durum aslında görüntüde değişikliğe neden olmaz. Yalnızca çiftlerin cinsel hayatlarını etkiler ve cinsellikte alınan hisleri azaltır.

Vajinanın genişlemesinin en sık görülen sebebi, doğum sayısının fazla olmasıdır. Normal doğum esnasında ve sonrasında vajinal kaslar oldukça zayıflar. Genişlemesi de doğal bir olaydır. Çünkü genişlememiş olsaydı bebeğin bu kanaldan geçmesi mümkün olmazdı. Bununla beraber doğumda cerrahi olarak genişlemeyi arttırmak amacıyla yapılan kesiler ve yırtılmalar da gevşemeyi arttırır. Doğum sayısı ne kadar çoksa bu gevşeme o kadar fazladır ve vajinanın eski formuna dönmesi o kadar zordur. Eğer bu gevşeme egzersizlerle eski haline döndürülemeyecek düzeyde ise vajinoplasti yapılmalıdır.

Bazı kadınlarda ise doğum olmasa dahi yapısal bir gevşeme vardır. Bunun sebebi vajinal kasların güçsüz olmasıdır. Bu durumdaki kadınlarda vajina daraltılmasında cerrahi işlem gerekli değildir. Bunun yerine bazı egzersizlerle sorun çözülebilir. En yaygın egzersizler idrar yaparken arada idrarın tutulup bırakılmasıdır. Buna Kegel Egzersizleri de denir.

Vajinal genişlik, birçok çift için oldukça büyük bir problem olabilmektedir. Normal şartlar altında 2 cm civarında olan vajinal genişlik, çeşitli etmenlere bağlı olarak 15 santimetreye kadar ulaşabilmektedir. Bu genişlemenin birçok nedeni olsa da bunların etkileri hep aynıdır. Çevredeki kas dokusu gevşer ve deforme olur. Oluşan deformasyona bağlı olarak genişlik artar ve esneklik kaybedilir. Bu etmenlere maruziyet ne kadar fazla ise genişleme o kadar fazla olacaktır.

Doğum

Doğum, vajinal genişlemenin en temel ve yaygın nedenidir. Elbette burada bahsedilen doğum normal doğumdur. Sezaryen doğumun vajinaya herhangi bir etkisi yoktur çünkü vajina çevresindeki kaslarda aşınma olmaz.

Vajinal doğumda yani normal doğumda bebeğin vajina kanalından geçişi gerçekleşir. Bu esnada çevredeki kas doku fazlaca gevşer ve bazen de yırtılır. Bu gayet normal bir durumdur çünkü kanalın dar halinden bebeğin geçmesi mümkün değildir. Bebeğin geçişinde bazen çok zorlanma veya iri bebek doğumu ile kaslar yırtılabilir, ilerleyen dönemde tam anlamıyla iyileşemez. Bu nedenle, anne olan kadınlarda vajinal genişlik oldukça yaygın olarak görülür. Özellikle doğum sayısı fazla olan annelerde bu genişleme çok daha fazla olabilmektedir. Bu da kadının cinsel hayatını olumsuz etkiler, hatta cinselliği duyarsız hale getirebilir. Doğumdaki vajina genişlemesini etkileyen bazı faktörler vardır. Özellikle kadını zorlayacak bir operasyon olması ve bebeğin normalden daha kilolu olması genişleme miktarını arttırır.

Doğumdan önce görülen vajinal bir genişleme daha vardır. Bu vajina genişlemesi geçicidir ve hamilelikteki kilo artışına bağlı gelişmektedir.

Cinsel İlişki Sıklığının Fazla Olması

Üreme, insan doğasında var olan, oldukça temel ve içgüdüsel bir olaydır. Doğasına uygun şekilde sık sık cinsel ilişkiye giren kadınlarda vajinal genişlik bir miktar artmaktadır. Özellikle çoklu ve zorlamalı ilişkilerde vajinal kas dokusu zorlanabilir ve bunun sonucunda bir miktar genişleme meydana gelebilir. Cinsel ilişki esnasında oluşan hasar ve genişleme her ne kadar bir madde olarak sunulsa da etkisi doğuma kıyasla çok daha az olacaktır.

İleri Yaş

İlerleyen yaşa bağlı olarak vücuttaki su oranı azalır ve bunun bir sonucu olarak vücudun genelinde gevşemeler görülür. Gevşeyen vücut dokuları aynı zamanda esnekliklerini de kaybederler. Bundan etkilenen dokulardan bazıları da vajina çevresindeki dokulardır. Kas ve bağ dokuda meydana gelen esneklik kaybına bağlı olarak vajinada genişleme görülür.

Yanlış Yapılmış Epizyotomi

Normal doğum kadın ne kadar deneyimli olursa olsun her zaman oldukça ağrılıdır. Özellikle bebeğin vajina kanalından geçişi birçok kadını sarsar. Hem annenin daha az ağrı çekmesini sağlamak hem de bebeğin çıkış yolunu genişletmek ve kadının sağlığını olumsuz etkileyebilecek olan kasların yırtılmasını engellemek için epizyotomi denen işlem uygulanmaktadır. Epizyotomi, bebeğin çıkışında etkili olan vajina çevresinde bazı noktalara kesilerin atıldığı işlemdir. Bu kesilerin yanlış atılmış olması oldukça olumsuz sonuçlara neden olabilir. Özellikle enfeksiyon gibi sorunlar iyileşme sürecini uzatabilmektedir. Bunun sonucu olarak da vajina daha geniş kalabilmektedir.

Kadının Sahip Olduğu Kollajen Doku

Bazı kadınlarda diğerlerine kıyasla daha farklı ve esnek bir vajina dokusuna rastlanabilmektedir. Oldukça esnek olan vajinal dokunun genişlemeye elverişli olmasıyla oldukça genç yaşta vajina daraltma yapmak gerekebilmektedir.

Menopoz

Kadın genital sisteminde ve vücudun biyolojik yapısında hormonlar oldukça önemlidir. Kadınsan hormonlar, doğum ve menstrual döngü gibi temel konulardaki kontrolün yanında birçok diğer faktörde de etkilidir. Bunlardan biri de vajina genişliğidir. Vajina çevresindeki dokularda etkili olan kadınsal hormon östrojendir. Bu hormon, kas ve bağ dokudaki sıkılığı sağlamaktadır. Menopoz bu hormonun salgılanmasının durmasına neden olmaktadır. İlerleyen yaş ve menopozun ortak etkisiyle yaşlı kadınlarda vajinal genişleme oldukça fazla olabilmektedir.

Irk

Irk, vajinal genişlik konusunda etkili olabilmektedir. Detaylı çalışmalara olmasa da genel olarak bazı ırkların diğerlerine göre daha geniş bir vajinal kanala sahip olduğu bilinmektedir.

Obezite

Obezite birçok hastalık için büyük risk faktörü olan oldukça tehlikeli ve olumsuz bir durumdur. Obez bireylerde bu tehlikelerin yanında birçok olumsuz durumla da karşılaşılabilmektedir. Bu olumsuz durumlardan biri de vajina genişliğinin artmasıdır.

Sinirsel, Hormonal ve Dolaşımla İlgili Problemler

Kadın genital organı; sinirsel, hormonal ve dolaşımsal olarak sıkı şekilde denetlenir ve düzenlenir. Buraya gelen kan akışı beslenmeyi sağlarken, sinirler ve hormonlar da kontrol ve düzenlemeyi sağlar. Tüm bu sistem oldukça önemlidir ve uyum içinde çalışmaktadır.

Sinirsel, hormonal veya dolaşımsal olarak oluşan her türlü problem tüm genital sistemi etkileyebilir. Özellikle vajinada meydana gelen olumsuz değişimler vajina genişlemesine neden olabilmektedir.

Pelvik Cerrahi Ameliyat Geçirmek

Pelvik sistem, kadın genital organını da içine alan geniş bir alandır. Halk arasında karın bölgesi olarak da adlandırılan bu bölgedeki her türlü operasyon kadın genital organını etkilemektedir. Bu bölgede uygulanan operasyonların bir sonucu olarak vajina genişleyebilir.

Adet Döneminde Olmak

Vajina adet döneminde 1-2 cm de olsa genişleyebilmektedir. Bu vücudun doğal işleyişinde olan bir durumdur. Adet döneminde vücut, rahimdeki fazlalık yapıları kanla beraber atmaktadır. Kanın dışarı atılımını kolaylaştırmak için bu kanalın genişliği artmaktadır. Regl bittiğinde vajina tekrar eski haline gelecektir ve sonraki regl dönemine kadar genişlemeyecektir.

Sigara İçilmesi

Her türlü hastalıkta risk faktörü olarak sunabileceğimiz sigara, vajina genişlemesinde de etkili olabilmektedir.

Vajina Daraltma Ameliyatı Hangi Durumlarda Gerekir?

Vajinoplasti yani vajina daraltma ameliyatı, temel olarak hastanın isteği üzerine yapılmaktadır. Yani hangi durumlarda yapılabilir sorusunun en doğru yanıtı kadın istediğinde yapılabili olacaktır. Kadının vajina genişliğini ilişkide bir engel olarak görmesi ve rahatsızlığını uzman hekime bildirmesi operasyon için ilk adımdır. Bu aşamadan sonra genişliğin görülmesi için hekim tarafından pelvik taban muayenesi yapılır. Yapılan muayene sonucuna göre bazen genişliğin normal olduğu görülebilir. Bu durumda bir işlem yapılması doğru olmayacaktır. Genellikle yapılan muayene sonucu genişliğin arttığı gözlenir ve operasyon yapılır.

Vajinanın Daraltılması Çeşitleri

Vajinanın daraltılmasında 2 farklı teknik uygulanabilmektedir. Bunlar; cerrahi olarak kesim, dikim yapılan vajinoplasti, lazer ve radyofrekans gibi enerji kaynakları kullanılarak yapılan gençleştirme yöntemidir.

Vajinoplasti çok daha yaygın kullanılmaktadır. Lazerle yapılan vajinal yenilemede ise lazerin verdiği ısıyla vajinada daralma, kanlanma ve duyarlılık artışı oluşur. Bunların sağladığı dokusal yenilenme de vajinanın daha dar ve sıkı olmasını sağlar.

Vajina Daraltma Operasyonu Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Vajinoplasti ameliyatı, genişlemiş vajinanın cerrahi olarak daraltılmasıdır. Bu operasyonun amacı, genişlemiş vajina iç yüzeyini daraltıp sıklaştırmaktır.

Yukarıdaki değindiğimiz sonuçların oluşmaması adına, oldukça yaygın yapılan ve önemli bir ameliyattır.

Vajinal daraltma işlemi yaklaşık 45 dakika sürer. Daraltma işlemi vajinanın arka duvarında yapılmaktadır. Vajina duvarından bir miktar doku alınır ve kalan dokular birbirlerine yaklaştırılarak dikilir. Bu dikim işlemi uzman cerrahlar tarafından steril ameliyathanelerde yapılmaktadır. Bu işlemin sonunda kadının vajinasında gerekli daralma ve sıkılaşma sağlanmış olur.

Vajinoplasti ameliyatı sonrasında hastanede yatmak gerekli değildir, aynı gün taburcu olunur. Ertesi gün pansuman yapılması yeterlidir. 3 hafta süresince havuz veya küvet gibi su dolu alanlarda bulunulmamalıdır. Dikişler kendiliğinden düşecektir. Vajinanın tam anlamıyla iyileşmesi için 6 hafta boyunca cinsel ilişkiye girilmemelidir. Bu süreçte adet kanamalarının vajina iyileşmesine olumsuz bir etkisi olmayacaktır.

Vajinoplasti, vajinanın belli yöntemler uygulanarak daraltılması işlemidir. Bu konuda üç temel yöntem vardır. Her geçen gün yeni yöntemler açığa çıksa da en yaygın üç yöntem, lazerle vajinoplasti, ultrason ile vajinoplasti ve cerrahi vajinoplastidir. Üç yöntemin de kendince avantajları ve dezavantajları vardır. Şimdi bu üç yöntemden daha detaylı bahsedeceğiz.

Lazerli Vajinoplasti

Kanama, ağrı ve uzun süren iyileşme süreci istemeyen hastalar için en ideal yöntemlerden biri lazerli vajinoplastidir. Bu yöntemde anestezi gerekmez, ağrı yoktur ve cerrahi kesi veya diki kullanılmaz. Vajina içine prob yerleştirilir. Uygulanan lazerin etkisiyle kollajen ve fibroblastlar aktive olur. Kanlanma artar. Buna bağlı vajina dokusu güçlenir.

Lazerli vajinoplasti, vajina genişliğine de bağlı olarak 6-8 hafta aralıklarla 3-4 seans uygulanır. Kısa sürede etkili ve ağrısız bir tedavidir.

Ultrasonografi Dalgaları ile Vajinoplasti

Vajinaya yerleştirilen prob yardımıyla dokulara ısıtma işlemi yapılır. Lazere benzer şekilde kesi, ağrı ve kanama olmaz. Lazerden farkı, ultrasonografinin daha derin dokulara da etki edilebilmesidir.

Vajina dokularına ultrasonografik dalgalar gönderlilir. Dokular oluşan ısının etkisiyle ısınır. Bunun etkisiyle kollajen doku aktive olur ve kanlanma artır. Bu da vajinal sıklığın oluşmasında etkilidir. Oluşan sıklık, vajinada tekrar gençlik sağlar ve cinsel ilişki esnasında alınan zevki ve orgazm hızını arttırır.

Cerrahi Vajinoplasti

Genişlemiş vajinanın cerrahi olarak daraltılmasıdır. Bu operasyonun amacı, genişlemiş vajina iç yüzeyini daraltıp sıklaştırmaktır. Daraltma işlemi vajinanın arka duvarında yapılmaktadır. Vajina duvarından bir miktar doku alınır ve kalan dokular birbirlerine yaklaştırılarak dikilir. Bu dikim işlemi uzman bir cerrahlar tarafından steril ameliyathanelerde yapılmaktadır. Bu işlemin sonucunda kadının vajinasında gerekli daralma ve sıklaşma sağlanmış olur.

Vajinanın Ne Kadar Daraltılacağını Etkileyen Faktörler

Vajinanın daraltılmasındaki ana faktör genişleme miktarıdır. 1 doğum yapmış bir kadınla 5 doğum yapmış bir kadının vajina genişliği eşit olmayacaktır ve daha çok doğum yapan kadında daraltma daha fazla yapılacaktır. Daraltma işlemi 7-8 santimetrelere kadar çıkabilmektedir.

Daraltma işleminde ana kriter erkek ve kadının haz alabilecekleri kadar dar bir vajinal kanaldır. Hem kadının cinsel haz aldığı kısımların penise yeterince yaklaşması, hem de erkeğin cinsel haz almasına yetecek kadar dar bir vajinal kanalın oluşması bu operasyondaki ana amaçtır.

Vajina Daraltma Uygulama Yöntemleri ve Riskleri

Doğum Öncesi ve Sonrasında Vajina Daraltma

Yazıda bahsedildiği üzere genişlemede en önemli sebeplerden biri de doğumdur. Bu nedenle birçok kadın bu operasyonu doğum sonrasında hemen yaptırmak ister; fakat normal doğum sonrasında en az 1 yıl boyunca vajinoplasti mümkün değildir. Bunun sebebi normal doğumda vajinal dokunun hasar görmesi ve iyileşmesi için minimum 1 yıl geçmesinin gerekmesidir. Sezeryan doğumda ise bu süre 6 aydır.

Vajina daraltma ameliyatı sonrasında normal doğum yapılabilir; fakat bu durum vajinanın tekrar genişlemesine sebep olmaktadır. Bu nedenle vajinoplasti operasyonlarının çocuk sayısı tamamlandıktan sonraki döneme bırakılması önerilir yada sonrasındaki doğumların sezeryan olması tavsiye edilmektedir.

Vajina Daraltma Operasyonunun Riskleri

Vajinoplasti ameliyatı, alanında uzman ve vajina iç yapısını bilen doktorlar tarafından ; ameliyathanede ve steril ortamda yapılmalıdır. Riskleri düşük bir ameliyat olsa da diğer tüm cerrahi operasyonlar gibi kanama ve enfeksiyon riski vardır. İyileşme süresi hızlı; ancak özenli bakım gerektiren bir süreçtir.

Vajina Daraltma Ameliyatı Cinsel Hayatı Etkiler mi?

Vajina daraltma ameliyatı zaten cinsel ilişki kalitesini arttırmak için uygulanan bir operasyondur. Yani bu sorunun cevabı kesinlikle evet. Vajinoplastinin cinsel hayat üzerindeki etkilerinden bazıları şunlardır:

  • Vajinadaki gençleşmenin ve darlığın etkisiyle kadının aldığı zevk oldukça fazla hale gelecektir. Penetrasyon esnasında penisin kadında verdiği haz artacaktır ve bunun da etkisiyle orgazm olma süresi azalacaktır. Benzer şekilde, erkeğin vajinayı daha iyi hissetmesi hazzını arttıracaktır
  • Bu operasyon sonucunda vajinadan gaz çıkması gibi sorunlar da çözülecektir. Cinsel ilişki kalitesi artacaktır
  • Çiftin cinsellik isteği artacaktır, çünkü hisler artacaktır ve buna bağlı alınan zevk de artacaktır

Ameliyattan Ne kadar Süre Sonra Cinsel İlişkiye Girilebilir?

Vajinoplastide birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden hangisinin tercih edileceği vajinanın durumuna, kadının isteğine ve hastanedeki imkanlara bağlı olarak değişmektedir. Yöntem seçilip uygulandıktan sonra iyileşme süreci de seçilen yöntemle doğrudan ilgilidir. Özellikle lazer ve ultrasonografi ile daraltma uygulandığında iyileşme süresi çok daha kısa olmaktadır. Bunun dışında, operasyonun başarısı ve kadının sağlık durumu gibi etkenler de cinsel ilişkiye girilebilecek zamanı yani iyileşme süresini etkilemektedir. Bu konuda yapılması gereken hekime danışmak ve tahmini süreyi öğrenmek olacaktır.

Bakirelere Vajinoplasti Yapılabilir mi?

Yapılabilir fakat kızlık zarının kaldırılması gerekmektedir. Çünkü vajina kızlık zarının arkasındaki bölümü kapsamaktadır. Bir bariyer görevi gören kızlık zarının varlığında bu operasyonun yapılması mümkün değildir.

Vajinoplasti Sonrası Normal Doğum Yapılabilir mi?

Vajinoplasti, normal doğum yapmayı engelleyecek herhangi bir duruma neden olmaz. Bu konuda değinilmesi gereken ana nokta, vajinoplastinin daraltma etkilerinin normal doğumdan sonra devam edip etmeyeceğidir. Bu konuda cevap net bir şekilde devam etmeyeceğidir çünkü bebeğin çıkışı esnasında vajina her zamanki gibi genişlemek zorundadır. Bu nedenle, normal doğum sonrasında tekrardan vajinoplasti uygulanmalıdır.

Vajina Daraltma Ameliyatı Sonrasında Sezaryen Riskli midir?

Vajinoplasti, vajina kanalında uygulanan bir daraltma işlemidir. Rahim ve çevresinde herhangi bir etkisi olmaz. Sezaryen doğum ise vajina ile alakasız ve tamamen rahimle alakalı olan bir operasyondur. Bu nedenle, sezaryen doğumla vajina daraltma operasyonunun herhangi bir alakası yoktur. Yani risk oluşturmaz.

Vajinoplasti Sonrası İyileşme Sürecinde Neler Olur, Ne Kadar Sürer?

Cerrahi vajinoplasti, riskleri az olan bir operasyondur. Genel olarak ilk duş kısa süreli tutulmalı ve 3 gün sonra yapılmalıdır. İşe gidilebilecek düzeyde iyileşme de 3 gün sonrasıdır. İlk cinsel birleşme en az 1,5 ay sonra olmalıdır. Bunun dışında yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Düzenli şekilde pansumanlar yapılmalı ve doktorun önerdiği ilaçlar düzenli kullanılmalıdır
  • Kişisel hijyene dikkat edilmeli ve tuvalet temizliğine ekstra özen gösterilmelidir
  • Önerilen diyetlere uyulmalı ve kabız kalınmamak için bol su içilmelidir. Kabızlık iyileşmeyi durduracak yaralara neden olabilir
  • En az 1 ay boyunca deniz, havuz ve küvet kullanılmamalıdır
  • İlk ilişkide az miktarda kanama ve ağrı olabilmektedir. İlk ilişkide kayganlaştırıcı kullanımı oldukça önemlidir. Aksi taktirde yaraların fazlaca açılması ve kanaması mümkündür
  • Pelvik taban egzersizleri sürecin daha iyi ilerlemesinde etkili olabilmektedir

Vajina Daraltma Ameliyatı Olunduğu Anlaşılabilir mi?

İlk haftalarda dışarı kısma atılan 4 veya 5 dikiş görülebilmektedir. İlerleyen süreçte ise bu dikişler de kaynamaktadır. Bu bölgenin damarlar tarafından beslenmesi oldukça fazladır. Bu nedenle, yaralar ve dikiş yerleri hızlıca iyileşir. İlerleyen birkaç ay içerisinde hiçbir iz ve belirti kalmayacaktır. Öyle ki, bu alanda uzman biri dahi operasyonun yapıldığını anlamayacaktır.

Özetle, vajinal genişlik ilişkide sorun olmaya başlamış ve hem cinsel hayatı hem de kadın sağlığını olumsuz etkiliyorsa; vajinoplasti ile hem görünüm hem de işlevsel olarak vajina, kadının da kendini özgüvenli ve mutlu hissedeceği şekilde, eski haline dönüp tekrar tatmin edici olabilir.

Genital Estetik, Kime ve Neden yazımıza da göz atabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız: Kadın Doğum Uzmanı Kimdir

Ankara Vajina Daraltma Ameliyatı

Vajina daraltma ile ilgili merak ettiklerinizi danışmak ve randevu almak için Ankara'daki muayenemize ulaşabilirsiniz.

Genital Estetik konusunda Genital Estetik, Kime ve Neden? yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Aslı Yücetürk, Mahall Ankara'da kendi muayenehanesinde, doğum, gebelik takibi, kürtaj, vajinismus, labioplasti ve kısırlık tedavisi gibi uzmanlık alanlarında hizmet vermektedir. Bilgi ve randevu almak için 0552 328 9989 telefondan ulaşabilirsiniz.

Blog Yazıları

Bu internet sitesi en iyi performansı gösterebilmek için çerezlerden faydalanmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikası'na bakınız.